บจก. โกบอล เคมิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
โทร 02-136-3524, 081-804-5408
  • th

ตัวอย่างสีผลิตภัณฑ์ของเรา


ตัวอย่างสีผลิตภัณฑ์ของเรา

ชุดตัวอย่างสีสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

ตัวอย่างสีของผลิตภัณฑ์สำหรับการทำพื้นมีให้เลือกหลากหลาย ภาพบางส่วนจากการใช้งานจริงของลูกค้า กับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท มีทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน


ภาพตัวอย่างสีของผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริง